produkty


Energia elektryczna


Od 2007 roku przedsiębiorcy mają możliwość zakupu energii nie tylko od spółki energetycznej działającej na danym terenie, która do tej pory miała na to wyłączny monopol, ale również od innych sprzedawców. Klienci, którzy nie podejmowali działań w tym zakresie zazwyczaj płacą maksymalną stawkę za energię jaką jest w stanie wydusić operator. Wychodząc na wolny rynek i wybierając energię z pośród wielu podmiotów jesteśmy w stanie wybrać ofertę najniższą, a przez to najbardziej dla nas korzystną.
Rachunek za energię elektryczną to nie jest tylko faktura którą trzeba zapłacić z zaciśniętymi zębami. Dzięki zmianie sprzedawcy, ale też dopasowaniu mocy umownej i eliminacji energii biernej jesteśmy w stanie zaoszczędzić rocznie wiele tysięcy złotych, często bez konieczności wyjścia na zewnątrz.

Korzyści:

  • Zmniejszenie kosztów zakupu energii
  • Możliwość wyboru dostawcy z pośród szeregu krajowych sprzedawców
  • Bez kosztowe zmniejszenie nakładów na dystrybucję energii przez dobór taryfy
  • Eliminacja kar za przekroczenia mocy i energię bierną