Dokument zwany świadectwem charakterystyki energetycznej zawiera szczegółowy opis danego budynku, lub kompleksu budynków, ze względu na sposób i ilość zużywanej energii.

Głównym celem sporządzenia tego dokumentu jest analiza pod względem możliwości zaoszczędzenia na energii elektrycznej i cieplnej. Tego typu dokument od 2009 roku zgodnie z ustawą jest wymagany dla pomieszczeń mieszkalnych i stanowi podstawę dokumentacji technicznej budynku. Wykonanie jednorazowo tej analizy nie wystarczy – należy ją odnawiać cyklicznie co 10 lat, a w przypadku wykonania w budynku prac remontowych czy modernizacyjnych, takich jak ocieplenie ścian czy wymiana okien, należy świadectwo odnowić. Za niewykonanie takiej analizy grozi kara grzywny w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Świadectwo charakterystyki energetycznej może być wykonane wyłącznie przez uprawnionego do tego specjalistę posiadającego odpowiednie certyfikaty.

specjaliści pracują nad charakterystyką energetyczną budynku

Opracowywanie świadectwa charakterystyki energetycznej

Jak wygląda przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej? Wszystko zależy od konkretnego przypadku, ponieważ jeżeli właściciel budynku posiada odpowiedni zbiór dokumentacji, to wystarczy przedstawić go osobie uprawnionej do wystawienia świadectwa. Jeżeli natomiast takich dokumentów brakuje, należy sporządzić je od podstaw. W takim przypadku audytor zbiera odpowiednie informacje na temat budynku takie jak sprawdzenie izolacji drzwi i okien, typu ogrzewania oraz jakości i stanu wykonanej w budynku instalacji. Jest to niejednokrotnie czasochłonna praca, związana z przeprowadzeniem szeregu dodatkowych czynności, dlatego w takim przypadku zleceniodawca musi liczyć się z wydłużonym czasem i większymi kosztami prac. Ceny i czas działań mogą się także różnić w zależności od wielkości oraz stanu technicznego budynku.

Podstawowym wnioskiem sporządzonej dokumentacji będzie wskaźnik EP domu czyli ustalenie rocznego zapotrzebowania energetycznego dla danego budynku. Wartość wskaźnika porównywana jest do ogólnych wartości ustalonych w przepisach techniczno-budowlanych. Na świadectwie charakterystyki energetycznej znajdują się także informacje dotyczące ogólnej charakterystyki budynku pod kątem użytkowym (jego powierzchnia, ilość kondygnacji, rodzaju i jakości instalacji grzewczej, cieplnej, informacje o ewentualnej klimatyzacji pomieszczeń) oraz obliczenia związane z zapotrzebowaniem i wydatkowaniem energii. Kluczowym elementem całego dokumentu są wnioski końcowe, w których zawarte są sugestie dotyczące tego, co można zrobić, aby zredukować zużywanie energii w danym budynku. Do dokumentacji dołączone są odpowiednie grafiki, dane osoby opracowującej świadectwo oraz adnotacje o podstawie prawnej do sporządzenia świadectwa. Dokument oddawany jest zleceniodawcy w formie papierowej lub elektronicznej.

narzędzia na świadectwie charakterystyki energetycznej

Jakie korzyści niesie za sobą sporządzenie
świadectwa charakterystyki energetycznej?

Poza tym, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest dla określonych podmiotów obowiązkowe (nieruchomości wyłączone z tego obowiązku takie jak miejsca kultu, budynki zabytkowe i inne, określone są w ustawie), to niesie ono za sobą szereg określonych korzyści. Oczywiście przede wszystkim są to cenne informacje na temat tego, jakie działania możemy podjąć, aby zaoszczędzić na rachunkach za energię. Jest to tym bardziej istotne, że ceny energii w Polsce nieustannie rosną. Dla osób, które liczą na to, że ten trend niebawem się zmieni mamy niestety złe informacje – zgodnie z prognozami Instytutu Energii Odnawialnej niebawem w kraju będziemy mieć najwyższe ceny za prąd w Europie i tendencja wzrostowa utrzyma się co najmniej do 2030 roku.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku pozwala:

– przedstawić walory budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu;

– pokazać zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną dla ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– obliczyć wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową, użytkową, jednostkową wielkość emisji CO2.

Jakie dodatkowe korzyści niesie za sobą sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej? Osobom planującym inwestycje w nieruchomości pozwala ono przedstawić walory budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, przy czym ułatwia właścicielowi przedstawienie walorów budynku lub lokalu w sposób wiarygodny, z odpowiednim kompletem dokumentów mającym podstawy prawne. W przypadku budynków użyteczności publicznej istnieje obowiązek nie tylko sporządzenia takiego dokumentu, ale także umożliwienia swobodnego dostępu do niego wszystkim zainteresowanym osobom korzystającym z danej nieruchomości. Dla osób planujących remont lub prace termomodernizacyjne w swoim budynku pozwala pokazać, zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną dla ogrzewania i wentylacji lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ostatecznie umożliwia ono zebranie rzetelnych, klarownych informacji związanych z obliczeniem wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową, użytkową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Doradcy energetyczni pracujący w firmie Assiduus Energia posiadają odpowiednie kompetencje pozwalające na wykonanie zgodnego z prawem świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Posiadamy siedzibę w Warszawie, ale przyjmujemy zlecenia od klientów także z innych części kraju. Dokument sporządzamy zgodnie z zasadami sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej określonymi w  Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.