W ramach opracowań środowiskowych dotyczących lokalnych kwestii energetycznych przeprowadzamy działania z zakresu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Jest to program stworzony w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i analiz, które wskazały bardzo zły stan powietrza w poszczególnych regionach Polski. Stanowi część wykonawczą gminnych Programów Ochrony Środowiska i jest niezbędny w kwestii pozyskiwania dotacji, nie tylko krajowych, ale także unijnych.

kobieta wdycha czyste powietrze

Specyfika Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Program ten został stworzony ze względu na niepokojące dane związane z pogarszającym się stanem powietrza w wielu regionach Polski. Jego głównym zadaniem jest lokalna analiza problemu niskiej emisji oraz poszukiwanie jak najbardziej efektywnych rozwiązań, mających na celu poprawę stanu środowiska w danej gminie. Program realizowany jest na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji jest podobny w swoim kształcie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, z tym że, skupia się głównie na lokalnych źródłach ciepła. Obydwa programy dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego i wykonywane z uwzględnieniem potrzeb, możliwości, potencjału oraz specyfiki danego regionu.

Badania przeprowadzane w ramach opracowywania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polegają na zbieraniu informacji statystycznych, dotyczących identyfikacji gospodarstw domowych, pod kątem energii cieplnej. Następnie przeprowadzana jest analiza zainstalowanych źródeł pod kątem emisyjności zanieczyszczeń do powietrza. Wyniki tego typu badań mają prezentować to, jaki procent i rodzaj budynków nie spełnia standardów dotyczących poziomu emisji CO2.

człowiek w masce chroniącej przed zanieczyszczonym powietrzem w krakowie

Działania podejmowane w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Ze względu na szerokie doświadczenie i wiedzę pracowników Assiduus Energia podejmujemy się obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach realizowania tych programów. Nasze działania mają charakter całościowy, dokonujemy szczegółowych analiz, zbieramy kompleksową dokumentację, a następnie opracowujemy wnioski i wyszukujemy odpowiednie rozwiązania problemu.

W ramach programu dokonuje się oczywiście dokładnej analizy tego, czy w danej gminie występuje problem niskiej emisji CO2. W ramach tego przygotowywana jest charakterystyka ogólna zużycia energii głównych grup odbiorczych na podstawie grup statystycznych, nie tylko gospodarstw domowych, ale też innych struktur gminnych (tj. budynków Samorządów, Spółek miejskich itp.).

Głównym celem programu jest ograniczenie niskiej emisji CO2. Samo opracowanie badań i analiza problemów nie wystarczą, dlatego tak ważne jest wyciągnięcie wniosków z zebranych danych, prognozowanie efektywności ewentualnych zmian oraz wybór odpowiednich narzędzi oraz mechanizmów, które będą w stanie skutecznie wpłynąć na poprawę sytuacji energetycznej danej gminy. Na realizowane projekty można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów gminnych.

Sztandarowym przykładem realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji był Kraków, znany z ciągłych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Faktycznie, dobrze zrealizowany program może skutkować poprawą stanu powietrza. Należy podkreślić, że nie jest to jedynie problem miast – także mniejsze miejscowości mogą mieć ten problem, szczególnie w regionach Polski o wyjątkowo wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Chociaż zapewne samo oczyszczenie powietrza i tym samym zmniejszenie poziomu smogu w regionie to już wystarczający powód, aby zdecydować się na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, to posiada on także wiele dodatkowych zalet. Wśród nich można wymienić zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym, co z kolei może mieć przełożenie na jego wzbogacenie się. Dodatkowym plusem programu jest także pobudzenie gospodarki lokalnej, ze względu na inwestycje modernizacyjne oraz promocję odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy regionu odczują zwiększoną jakość życia, co może się przyczynić do zmniejszenia emigracji na korzyść imigracji nowych mieszkańców. Ostatecznie plusem jest także zmniejszenie kosztów ogrzewania, zarówno ze względu na prace związane z efektywnością zużycia energii, jak i przechodzenia na instalacje oparte o odnawialne źródła energii. Całość efektów dobrze zrealizowanego programu może więc tworzyć dużą sumę oszczędności i potencjalnych zysków w sferze lokalnej.