W ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych z zakresu energetyki instytucje w szeroki sposób poszukują różnego rodzaju finansowania zewnętrznego na rzecz swoich projektów. Jednym z podstawowych źródeł takiego finansowania są fundusze w ramach programów wspierających rozwój nauki i innowacji. Ze względu na duży nacisk i spore nakłady funduszy, jakie oferowane są w ramach dotacji w dziedzinie nauki, istnieje duża szansa na uzyskanie dofinansowania w przypadku realizacji perspektywicznego, innowacyjnego projektu. Ze względu na to, że Polska od lat ma problemy jeżeli chodzi o prężny rozwój branży nauki i rozwoju, nacisk na powstawanie dodatkowych programów wspierających tę dziedzinę jest bardzo duży.

grupa ludzi rysuje żarówkę jako ideę prac badawczych

Dofinansowanie na prace badawczo – rozwojowe

 

W przeciwieństwie do większości dotacji unijnych, w przypadku programów B+R dużym wyróżnikiem jest to, że często nie obejmują one jedynie firm z sektora MŚP, ale także duże firmy jak i nawet konsorcja. Dzieje się tak ze względu na fakt, że branża naukowa wymaga większej specjalizacji jak i doświadczenia w prowadzeniu tego typu projektów.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów regionalnych należy pamiętać, że jednym z wymogów będzie wykonywanie działań (przynajmniej częściowo) na terenie regionu objętego programem. Podobnie to, jaki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie jest zależne od założeń programu – może być tak, że program dedykowany jest przedsiębiorcom, instytucjom naukowym lub badawczym, ale może także wymagać ścisłej współpracy pomiędzy tymi podmiotami w ramach prowadzonych działań.

Jaka część prac może zostać sfinansowana? W dużej mierze zależy to od konkretnego programu. Część programów dofinansowujących branżę B+R była bardzo sprecyzowana pod względem celu i form realizacji, inne pozostawiają większą dowolność. Wśród wydatków, które mogą być objęte takim finansowaniem znajdują się przykładowo:

  • zakup lub amortyzacja sprzętu oraz pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • prace służące uzyskaniu prawa własności,

przeprowadzenie niezbędnych procedur, potrzebnych do komercjalizacji wyników przeprowadzanych badań lub uzyskanych za ich pomocą technologii.

doradcy pracują nad dofinansowaniem na prace badawczo-rozwojowe

Doradztwo energetyczne

ubieganie się o dotacje na prace badawczo – rozwojowe

 

Przed wyborem odpowiedniego programu uważnie przyglądamy się planom klienta i jego możliwościom realizacji wymagań postawionych w danym programie. Bierzemy pod uwagę zarówno szanse na uzyskanie dotacji, jak i możliwości zrealizowania projektu, co jest niezbędne do późniejszych rozliczeń.

Przy analizie wniosku wyszukujemy odpowiedni program w ramach dotacji unijnych, krajowych lub regionalnych, do którego klient się kwalifikuje. Sprawdzamy szczegóły programu oraz specyfikę podmiotu, który jest reprezentowany przez klienta. Nasze usługi świadczymy zarówno wobec przedsiębiorców z sektora MŚP jak i wobec dużych przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych i badawczych. Pomagamy zarówno w zbieraniu dokumentacji, składaniu odpowiednich wniosków, jak i przy rozwiązywaniu problemów logistycznych, na przykład kiedy program wymaga współpracy na linii przedsiębiorstwo prywatne – instytucja naukowo-badawcza.

Prace badawczo-rozwojowe są tematem bardzo spersonalizowanym, zależnym zarówno od aktualnego wyboru programów dofinansowujących, jak i specyfiki podmiotu reprezentowanego przez klienta oraz rodzaju prac aktualnie przez niego przeprowadzanych. Dlatego ewentualne szczegóły współpracy opracowywane są indywidualnie podczas wstępnych rozmów naszego doradcy energetycznego z klientem. Zaletą doradców Assiduus Energia jest to, że w przeciwieństwie do ogólnych doradców finansowych posiadamy gruntowną wiedzę na temat branży energetycznej, więc jesteśmy w stanie spojrzeć na opracowywanie wniosków o dotacje na tego typu badania z o wiele bardziej profesjonalnej perspektywy. Posiadając zarówno praktyczne jak i teoretyczne informacje na temat energetyki z większą łatwością możemy zanalizować zarówno projekt badań, jak i jego zgodność z wymogami konkretnego programu o dotacje.