Zdajemy sobie sprawę, że nawet wdrażanie procesów, które przyniosą oszczędności w przyszłości, wymaga na początku nakładu odpowiednich środków finansowych. Pomimo dobrego ukierunkowania biznesowego nie każdy dysponuje odpowiednią ilością gotówki, która byłaby w stanie pokryć koszty projektu. Dlatego za ważną część naszych usług doradztwa energetycznego uznajemy pozyskiwanie różnego rodzaju zewnętrznych dofinansowań.

Oczywiście, z uwagi na to, że koncentrujemy się na projektach w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii, likwidacji niskiej emisji, termomodernizacji i kompleksowej efektywności energetycznej, sporo osób zainteresowanych naszymi usługami może liczyć na odpowiednie dofinansowanie unijne lub krajowe. Jest to świetny sposób na organizację odpowiednich funduszy pozwalających na wdrożenie energooszczędnych projektów. Dlatego jeżeli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa i jeszcze nie zdecydowałeś się na inwestowanie w alternatywne źródła energii lub odpowiednią optymalizację zużycia energii w Twojej firmie to powinieneś rozważyć taką możliwość. Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie jako osoba indywidualna, w ramach wprowadzania zmian energetycznych we własnym domu czy mieszkaniu, to także istnieją do tego odpowiednie programy finansujące.

doradcy pracują nad wnioskiem o dofinansowanie na oze

Dotacje unijne
kto ma szanse je otrzymać?

 

Ze względu na różnorodność programów dotacji unijnych nie ma sprecyzowanych grup, do których jako takie są one kierowane. Na przykład w ramach funduszy unijnych istnieje obecnie kilkanaście możliwości zdobycia dofinansowania na OZE w ramach kilku różnych programów. To zróżnicowanie pozwala szerszemu gronu osób skorzystać z dodatkowej pomocy finansowej.

Co ważne programy dotacji unijnych na odnawialne źródła energii przeszły sporą metamorfozę związaną z regulacjami odnośnie wykorzystania dofinansowania. Obecnie dotacje ukierunkowane są na tworzenie wielu niezależnych producentów energii, którzy w ramach wprowadzania procesów modernizacji energetycznej w swoich firmach, będą mogli dzięki OZE uniezależnić się od zewnętrznych dostawców. Ma to pomóc w budowaniu zróżnicowanej sieci niezależnych producentów energii, nie zagrażającej środowisku naturalnemu.

 

Dotacje krajowe
często niedoceniane

 

W ramach krajowej walki z zanieczyszczeniem powietrza rząd uruchamia program „Czyste Powietrze” na lata 2018-2029, których łączna pula to ponad 100 miliardów złotych. Wśród osób ubiegających się o takie dofinansowanie znajdują się osoby prywatne i właściciele domów jednorodzinnych. W budynkach mieszkalnych można skorzystać z dofinansowania na pompy ciepła, systemy ogrzewania elektrycznego czy węzły cieplne. Także właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z programu uzyskując pieniądze na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy kotły kondensacyjne. Warunki, które musimy spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie, przede wszystkim koncentrują się wokół jakości i czasu zakupu nowej instalacji lub produktu.

Osoby zainteresowane poszukiwaniem źródeł dofinansowania powinny także śledzić programy regionalne pojawiające się w obrębie określonych województw. Często tego typu programy są bardziej atrakcyjne i dopasowane do naszych potrzeb niż mogłoby się nam wydawać, a zainteresowani głównie globalnymi przedsięwzięciami, takimi jak programy unijne, marginalizujemy taką możliwość. Szczegółowe informacje o aktualnych programach regionalnych znajdziemy na przykład na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych województw lub na stronie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

fachowiec wykonuje pracę w ramach projektu finansowanego z funduszy unijnych

Adresaci programów
dotacji na energetykę

 

To, czy dofinansowanie pochodzi z pieniędzy rządowych czy unijnych jest dla wielu osób kwestią drugorzędną i poniekąd jest to słuszne podejście. Bardziej istotną kwestią jest to, czy dany program jest kierowany do nas. W ramach specyfiki danego programu należy zwrócić uwagę na cel, warunki realizacji oraz adresatów. Wśród adresatów dotacji mogą znaleźć się zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jak i wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Czasami, tak jak w przypadku dofinansowania dla OZE od miasta stołecznego Warszawy, każdy z wyżej wymienionych podmiotów może liczyć na uzyskanie dotacji. Innymi źródłami dotacji krajowych na energetykę mogą być: Ministerstwo Środowiska czy Ministerstwo Energii oraz granty z Urzędów Marszałkowskich. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych funkcjonuje także kilkanaście linii dofinansowania, w zależności od odbiorcy i celu, ale należy się liczyć z dużą fluktuacją w ramach aktualności tych programów.

Oczywiście należy brać pod uwagę, że wszelkiego rodzaju programy dofinansowujące, to czasowe przedsięwzięcia. Ma to swoje wady i zalety – z jednej strony zawsze istnieje ewentualność, że pojawi się nowy, bardziej atrakcyjny program, który bardziej odpowiada naszym oczekiwaniom, z drugiej strony pamiętajmy, że czas trwania konkretnego konkursu jest ograniczony, więc musimy się spieszyć, jeżeli chcemy skorzystać z takiej możliwości. Jeżeli interesuje Cię inwestycja w odnawialne źródła energii lub modernizację energetyki w celu poprawienia efektywności i oszczędności, to zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalnych doradców energetycznych.