W ramach kompleksowych działań służących poprawie stanu energetycznego i wdrażaniu bardziej efektywnych rozwiązań, oferujemy sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest on jednym z rodzajów opracowań środowiskowych, niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych. Wszystkie rodzaje opracowań środowiskowych polegają na ocenie, analizie oraz ekspertyzie oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na czym konkretnie polega plan gospodarki niskoemisyjnej? Jest to dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

ojciec z dzieckiem na polu patrzą na elektrownię

Dla kogo wykonujemy plany gospodarki niskoemisyjnej?

Przede wszystkim plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi dokument planistyczny i jest tworzony na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Każda taka jednostka ma obowiązek jego wykonania, jak i wprowadzania późniejszych aktualizacji. Aktualizacje polegają na odświeżeniu zaleceń i zakresu segregowanych w dokumentacji danych. Jest to program dedykowany gminom w całym kraju, ale ze względu na duże zróżnicowanie charakterystyki regionów oraz lokalnych problemów związanych z emisją CO2, każdy plan jest wysoko zindywidualizowany i opracowywany z myślą o konkretnej gminie.

W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksowe opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, wraz ze:

– zanalizowaniem bieżącej sytuacji związanej z wszystkimi czynnikami emitującymi CO2, włączając w to komunikację i infrastrukturę,

– stworzeniem prognoz i projektów na przyszłość, mogących w sposób zauważalny i efektywny zredukować zanieczyszczenie powietrza.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera informacje dotyczące zużycia energii, ciepła i gazu w danym regionie. Ponadto badana jest także struktura energetyczna, w tym to, jakie są główne grupy odbiorców pod katem zużycia energii. W ramach grup odbiorców bierze się pod uwagę zarówno budynki publiczne, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe jak i spółdzielnie i w ten sposób tworzone jest globalne spojrzenie na problem emisji CO2 w danym regionie. Oczywiście sama analiza zagadnienia to nie wszystko – po zebraniu odpowiednich danych przystępujemy do tworzenia zaleceń odnośnie tego, jakie działania można wykonać, aby ograniczyć emisję CO2 i tym samym poprawić warunki środowiskowe panujące na badanym terenie.

elektrownia z trawy

Wykonanie i aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

Wykonywany plan gospodarki niskoemisyjnej ma swoje ramy czasowe i na ten okres proponowane są działania, jakie dana jednostka samorządu terytorialnego może wdrożyć, aby skutecznie ograniczyć emisję CO2.

W grupie takich sugerowanych działań znajduje się na przykład:

– montaż instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii,

– przeprowadzenie dociepleń wskazanych budynków,

– rozbudowa lub tworzenie nowych ścieżek rowerowych,

– przekształcanie taborów spalinowych na elektryczne.

Realizacja tego projektu ma charakter zarówno oszczędnościowy (ponieważ aktywnie przyczynia się do ograniczania najbardziej kosztownych źródeł energii), jak i wpływa na większą atrakcyjność regionu (zarówno pod względem turystycznym jak i gospodarczym). Wszelkie prace modernizacyjne, zalecane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, mogą stanowić dodatkowy bodziec dla rozwoju ekonomicznego w skali mikro.

Sam plan gospodarki niskoemisyjnej nie występuje ani jako odosobniony dokument ani tym bardziej jako pojedyncze działanie. Jest to po pierwsze jeden z aż kilkunastu dokumentów opracowywanych dla danej gminy, mających za zadanie stworzenie określonej ścieżki rozwoju i modernizacji energetycznej. Rozwój energetyki w ramach tych opracowań ma służyć dbaniu o czystość powietrza, wód i ogólne warunki środowiskowe. Jego wprowadzenie i aktualizacje mają charakter obligatoryjny, ponieważ jest to istotny element dbania o wizerunek i środowisko danego regionu. Ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania i stan emisji CO2, aktualizacje planu pozwalają na modyfikację podejmowanych działań oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, które mogą skutecznie przyczynić się do ochrony środowiska.