Ze względu na fakt, że każde działanie mające na celu modernizację budynku pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej lub wprowadzania nowych systemów zarządzania energią, powinno być poprzedzone szeregiem działań związanych ze zbieraniem danych i analizami, w naszej ofercie posiadamy spersonalizowany pakiet opracowań technicznych. Wykonujemy je indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta. Opracowania techniczne zawierają opinie ekspertów, ekspertyzy oraz wytyczne dotyczące wykonywania planowanych czynności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości omawianego podmiotu.

osoba wykonuje opracowanie techniczne

Rodzaje opracowań technicznych

W zależności od tego, jakie potrzeby i cele stawia przed sobą zleceniodawca, istnieją trzy główne rodzaje opracowań technicznych:

– koncepcja inwestycji i modernizacji (polegająca na wykreowaniu pomysłu wykonania określonego działania; przykładem takiej koncepcji w branży energetycznej może być modernizacja instalacji oświetleniowej, mająca na celu wymianę starej instalacji na energooszczędną);

– studium wykonalności realizowanego przedsięwzięcia (zawiera szczegółową analizę techniczno-ekonomiczną dotyczącą prognoz realizacji planowej inwestycji);

– program funkcjonalno-użytkowy (polegający na opracowaniu konkretnego zagadnienia, związanego z planowaniem wykonania danej czynności usprawniającej użytkowanie energetyczne; wykonuje się go w ramach zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004).

Powyższe rodzaje opracowań technicznych mogą być zamawiane pojedynczo lub w kompleksowym pakiecie. Nie ma przeciwwskazań co do wyboru określonego zakresu usług, chociaż oczywiście im szersza analiza, tym więcej informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na kreowanie planu oszczędnościowego. Czas trwania prac wynosi od miesiąca do pół roku w zależności od specyfiki konkretnego podmiotu, dla którego wykonywane jest zlecenie. Opracowania techniczne realizowane są zgodnie z wymogami prawnymi, które zostały zawarte w określonych przepisach traktujących o danej czynności.

Wyżej wymienione prace wykonuje się na podstawie dokumentacji technicznej, projektowej, podwykonawczej, eksploatacyjnej oraz na bazie projektów budowlanych. Specjalista bierze pod uwagę także efekty rozmów z klientem oraz wizję lokalną, a w razie zaistnienia takiej potrzeby, jeżeli występują braki w dokumentacji, wykonuje niezbędne badania i obliczenia.

doradca energetyczny wykonuje projekt opracowania technicznego

W jakich przypadkach wykonuje się
opracowania techniczne?

W ramach doradztwa energetycznego wykonujemy opracowania techniczne niezbędne w celach wprowadzania zmian oszczędnościowych w zakresie zarządzania energią w danym budynku. Jest to potrzebne na przykład przed rozpoczęciem inwestycji związanych z instalacją fotowoltaiki lub budową biogazowni. Zleceniodawcami opracowań technicznych są zarówno klienci indywidualni, instytucjonalni, jak i spółki prawa handlowego. Niezależnie od tego, czy firma należy do sektora MŚP czy jest dużym przedsiębiorstwem lub nawet stanowi konsorcjum spółek, jest to działanie wskazane przed przystąpieniem do czynności związanych z modernizacją systemów energetycznych.

Głównym celem przeprowadzenia tego działania jest poznanie aktualnego stanu technicznego budynku. Wpływa to korzystnie na efektywność później wykonywanych prac z zakresu energetyki. Ponadto dzięki tak sporządzonej dokumentacji można ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania – zarówno w sferze dotacji unijnych jak i programów krajowych. Niejednokrotnie nawet kompleksowe zrealizowanie wszystkich rodzajów opracowań technicznych stanowi dopiero pierwszy krok w procesie modernizacji energetycznej budynku, aczkolwiek jest to zależne od konkretnego przypadku. Ze względu na kompleksowy charakter naszych prac jesteśmy w stanie pomóc klientowi w doborze odpowiedniej drogi poprawy funkcjonalności energetycznej. W tym celu układamy plan działania w spójną całość, która w sposób najbardziej produktywny przyczyni się do poczynienia odpowiednich oszczędności.