Norma ISO 50001 zwraca uwagę przede wszystkim na użycie i zużycie energii. Określa „bazowy poziom wykorzystania energii”, który ma na celu zapewnienie prawidłowego wyniku energetycznego oraz osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez sformułowanie wskaźników zużycia energii.

Norma ISO 50001 dotyczy nie tylko efektywnego zarządzania energią, ale odnosi się również do ochrony środowiska naturalnego.

System zarządzania energią ISO 50001 to jedno z najbardziej znanych rozwiązań w swojej kategorii. Ze względu na wysoką jakość tego międzynarodowego standardu oraz jego powszechne zastosowanie cieszy się on nieustającą popularnością w wielu krajach. Głównymi celami wprowadzania tego rozwiązania jest oszczędność na wydatkach związanych ze użyciem energii, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej. W ramach systemu wdrażane są także zmiany mające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, więc trzecim głównym celem realizacji systemu będzie troska o dobro środowiska naturalnego.

dach fabryki w której wykorzystywana jest norma iso 50001

Dla kogo przeznaczony jest
system zarządzania energią ISO 500001?

Przede wszystkim ISO 50001 dedykowany jest tym podmiotom, których zapotrzebowanie na energię jest szczególnie wysokie. Drugim ważnym kryterium jest stopień emisji gazów cieplarnianych. Ze względu na liczne dyrektywy mające za zadanie ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, wprowadzenie ekologicznego systemu może znacznie ograniczyć koszty związane z dodatkowymi opłatami oraz skutecznie pomaga dostosować działalność do obecnych standardów prawnych. Poza tym system zarządzania energią ISO 50001 może być skutecznie wprowadzany także w przypadku innych podmiotów, które planują wprowadzenie modernizacji energetycznej nastawionej na zmniejszenie wydatków. System ten może być wprowadzany zarówno jako autonomiczna forma zarządzania energią, jak i forma wspomagająca, kompatybilna z innymi rozwiązaniami.

Norma ISO 50 001 Stanowi najlepszy możliwy do odwzorowania model systemu zarządzania energią, właściwy zarówno dla małych średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

ISO 50001 podlega okresowym zmianom w ramach nowelizacji norm. Pomaga to bardziej skutecznie dopasować zarządzanie energią do obecnych standardów. Dopasowanie się do zmian w przypadku firm i instytucji wykorzystujących ten standard jest konieczne, a na ich realizację podmioty mają określony termin. Przykładowo zmiany na rok 2018 zakładają zwiększenie nacisku na rolę zarządzania na najwyższym szczeblu danego podmiotu, co ma sprawić, że cały proces zarządzania będzie bardziej efektywny. Prawidłowe wdrożenie zmian jest zatwierdzane odpowiednim certyfikatem podczas okresowego audytu.

zarządzanie energią za pomocą normy iso 50001

Jakie korzyści daje ISO 50001?

Istnieje wiele korzyści wynikających z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią ISO 50001:

– zmniejszenie wydatków związanych z wykorzystaniem energii,

– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

– potwierdzenie działań pro środowiskowych m.in. w celu spełnienia wymagań przetargowych.

Już kilkadziesiąt tysięcy podmiotów skorzystało z systemu zarządzania energią ISO 50001. Zgodnie z danymi realizacja tych norm przyczynia się do obniżenia wydatków na energię od 10% wzwyż, co w przypadku przedsiębiorstw i instytucji może dawać znaczne oszczędności w skali rocznej. Poza oczywistymi względami oszczędnościowymi, podmiot korzystający z tego systemu w znaczny sposób poprawia kulturę organizacyjną i zarządzanie, co przyczynia się do wzrostu efektywności jego funkcjonowania. Ponadto jeżeli danej firmie lub instytucji zależy ze względów etycznych, PR-owych lub z powodu wymogów prawnych na dostosowaniu się do wymogów ekologicznych, to ISO 50001 także będzie pomocnym rozwiązaniem. Dostosowanie się do standardów ekologicznych może pomóc przedsiębiorstwu na przykład przy ubieganiu się o realizację projektu podczas przetargów.

W normie ISO 50001 scharakteryzowano m.in.:

– wymogi identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii;

– wymogi dla wprowadzenia polityki energetycznej;

– wymogi określające obszary znaczącego zużycia energii i plany redukcji jej zużycia;

– wymogi wprowadzenia systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii.

Wprowadzenie gotowego rozwiązania w zakresie zarządzania produkcją i wykorzystania energii to gwarancja jakości jeżeli chodzi o procesy modernizacyjne dotyczące energetyki. Należy zwrócić uwagę, że ISO 50001 pomaga nie tylko wdrożyć odpowiednie zmiany oszczędnościowe w momencie jego realizacji, ale również przyczynia się do bardziej efektywnego prognozowania przyszłości w zarządzaniu energią w danym przedsiębiorstwie lub instytucji. Ponadto ISO 50001 pozwala na bardziej miarodajne mierzenie zużycia energii, co pozwala na wyszukiwanie ewentualnych dodatkowych zmian, jakie możemy wprowadzić w ramach optymalizacji zużycia energii.

Jeżeli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa lub należysz do instytucji, w której potrzebne jest bardziej zoptymalizowane zarządzanie energią, to zapraszamy do kontaktu z Assiduus Energia w celu konsultacji dotyczących wprowadzania systemu zarządzania energią ISO 50001. Odpowiemy na pytania dotyczące szczegółów wdrażania tego rozwiązania, konkretnych informacji odnośnie perspektyw oszczędnościowych oraz zaproponujemy kompleksową pomoc podczas całego procesu modernizacyjnego.

Nasz produkt oferujemy Państwu w dwóch wariantach:

Wariant I – Wdrożenie standardów zarządzania energią zgodnie z  normą ISO 50001;

Wariant II – Wsparcie merytoryczne zamawiającego w zakresie samodzielnego wprowadzeni systemu zarządzania energią, zgodnego z normą ISO 50001.

Wariant właściwy dla Ciebie dobierany jest podczas rozmowy z naszymi Audytorami, którzy na etapie wyceny zidentyfikują Twoje potrzeby, wymagania oraz możliwości, a następie na podstawie zebranych informacji zaproponują właściwą ścieżkę realizacji projektu.