16 marca 2017 r. polski rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności. Celem Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce, rozwój przemysłu związanego z tym sektorem oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej. Jest to jeden z rodzajów opracowań środowiskowych, który nie tylko skutecznie może przyczyniać się zarówno do wprowadzania odpowiednich oszczędności na szczeblu lokalnym, poprawy warunków środowiskowych w regionie, ale także w dłuższej perspektywie rozwinąć ekonomię kraju o nową branżę, jaką jest przemysł pojazdów elektrycznych. Należy podkreślić, że jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się branża, której rokowania na przyszłość są bardzo optymistyczne, więc programy mające na celu pobudzanie ekonomii w stronę elektromobilności są jak najbardziej wskazane.

elektryczna stacja ładowania pojazdów

Realizacja Planu Rozwoju Elektromobilności

 

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów proponujemy wykonanie planów elektromobilności i dokumentów strategicznych pod kątem wykorzystania pojazdów elektrycznych. Wykonany przez nas dokument planistyczny dotyczący elektromobilności ma skutkować inwentaryzacją taboru komunikacyjnego (w głównej mierze autobusów) i jest wykonywany pod kątem modernizacji pojazdów zasilanych z taboru spalinowego na elektryczny. Jeżeli chodzi o grunt polski jest to nowatorskie przedsięwzięcie. Chociaż osoby prywatne coraz częściej decydują się na zakup pojazdu elektrycznego, to w perspektywie samorządowej etap przejścia na mniej szkodliwe dla środowiska formy komunikacji dopiero się rozpoczyna. Stąd tym bardziej istotne jest, aby program realizowany był przez specjalistów.

Oferta kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, które mają w planach wdrożenie programów modernizacyjnych obejmujących komunikację. Usługa wykonywana jest w ramach prawa zamówień publicznych. Pracownicy Assiduus Energia posiadają odpowiednie kompetencje do samodzielnego opracowania Planu Rozwoju Elektromobilności dla każdego regionu w Polsce.

Obecnie rozwój elektromobilności w perspektywie lokalnej nie wygląda zadowalająco – elektryczne autobusy funkcjonują tylko w pięciu największych polskich miastach i to w niezbyt zawrotnej ilości 31 sztuk. Jednak będzie lepiej – część dużych programów już jest w trakcie realizacji. Do 2020 roku rząd ma w planach wydatek rzędu 19 mld złotych na rozwój elektromobilności. Nie chodzi wyłącznie o zakup autobusów dla gmin, ale co równie istotne o rozwój odpowiedniej infrastruktury, w tym rozbudowania sieci stacji ładowania pojazdów. Gminy i inne zainteresowane podmioty tworzą w tym celu także klastry, mające usprawnić ten proces modernizacji. Jednym z twórców klastra na rzecz rozwoju elektromobilności jest znana polska firma Solaris. Także ministerstwa i gminy z kilkudziesięciu polskich miast podpisały już porozumienie w ramach rozwoju elektromobilności.

ładowanie auta na stacji pojazdów elektrycznych

Praktyczne aspekty
Planu Rozwoju Elektromobilności

Wykonywane przez nas prace obejmują sporządzenie charakterystyki danego regionu pod kątem konkretnego taboru, z uwzględnieniem tego, czym obecnie są zasilane, roku produkcji autobusów i innych istotnych pod kątem efektywności i ekologiczności elementów. Ważnym elementem modernizacji taboru ze spalinowego na elektryczny jest wskazanie punktów ładowania pojazdów wraz z opracowaniem planu logistyki transportu.

Część podmiotów wstępnie zainteresowanych inwestycją w pojazdy napędzane elektrycznie (i w tym przypadku tak naprawdę niezależne jest to, czy mówimy o klientach indywidualnych, biznesowych czy samorządach), mają liczne obawy związane z logistyką  transportu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zupełnie nowa gałąź przemysłu, która, choć prężnie się rozwija, potrzebuje jeszcze wielu regulacji oraz rozwoju systemu powiązanych usług, aby mogła być realizowana automatycznie i bez przeszkód. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby nasze rozwiązania pod względem logistyki transportu były jak najbardziej efektywne i sprawnie realizowane.

Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności ma oczywiście bardzo dalekosiężne zamierzenia i cele, których dokładne prognozy mogą wydawać się górnolotne. Jednak nie zmienia to faktu, że realizacja tego przedsięwzięcia w skali lokalnej, to nie tylko niezbędny początek realizacji tych celów, ale także dobry krok w kierunku nieuchronnie zbliżającej się przyszłości, w której elementy negatywnie wpływające na zanieczyszczenie powietrza powinny być ograniczone do absolutnego minimum. Ze względu na fakt, że spaliny przyczyniające się do zanieczyszczenia środowiska, podobnie jak inne szkodliwe działania, będą coraz bardziej wypychane z rynku oraz będą tworzone coraz nowsze sankcje prawne związane z ich wykorzystaniem, przechodzenie na bardziej ekologiczne rozwiązania jest racjonalną inwestycją w przyszłość. Prędzej czy później będziemy musieli ją wykonać także w skali jednostek samorządu terytorialnego.