Audyt to systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej, lub usługi prywatnej lub publicznej. Audyt ten pozwala na określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.

Z jakich powodów nasi klienci decydują się na wykonanie audytu efektywności energetycznej? Jedną z jego głównych zalet jest możliwość uzyskania tak zwanego „białego certyfikatu”, co wiąże się z określonym finansowaniem. Jest to po prostu atrakcyjny z perspektywy pieniężnej. Wykonanie audytu efektywności energetycznej wymaga specjalistycznej wiedzy, ale skupia się na jednym działaniu i jednym usprawnieniu, na którym doradcy energetyczni z firmy Assiduus Energia skupiają swoją pracę.

Audyt efektywności energetycznej daje nam:

– Szczegółową analizę ekonomiczno-energetyczną zalecenia,

– Potwierdzenie efektu energetycznego,

– Roczne oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii,

– Możliwość ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty” (art. 20 ustawy o efektywności energetycznej).

audyt efektywności energetycznej na stole

Audyt efektywności energetycznej
jako część większego procesu

Audyt efektywności energetycznej często jest tylko jednym elementem całego procesu optymalizacji kosztów związanych ze zużyciem energii. Procesy te, w zależności od założeń zleceniodawcy mogą mieć różnorodne cele. Po pierwsze jest to element niezbędny do zdobycia tak zwanego białego certyfikatu, który poświadcza o wprowadzanych zmianach oszczędności i, co ważne dla wielu naszych klientów, jest także formą dofinansowania dla przedsiębiorców. Po drugie jest to działanie wchodzące w skład programu wprowadzania różnego rodzaju systemów zarządzania energią. Ich wykonanie wiąże się albo z pracami przygotowawczymi albo z pomiarem efektywności realizowanego przedsięwzięcia. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju inwestycji modernizacyjnych – w ich przypadku ten rodzaj audytu pomaga weryfikować skuteczność wprowadzanych zmian. I ostatecznie, choć jest to równie ważne, audyt efektywności energetycznej służy jako podstawa do określenia odpowiednich zmian oszczędnościowych dla przedsiębiorcy. Dużo tutaj zależy od tego, w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo, ponieważ innego podejścia będzie wymagała firma działająca w branży nieruchomości, przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego czy transportu.

osoba przelicza pieniądze na audyt

Etapy przeprowadzania
audytu efektywności energetycznej

Jak wygląda przeprowadzanie audytu efektywności energetycznej w praktyce? Wszystko zależy od dwóch czynników: specyfiki danego przedsiębiorstwa (jego wielkości, stopnia rozwoju, branży oraz tego, czym się zajmuje) i skali zlecenia (może być to proces kompleksowy jak i dotyczący poszczególnych urządzeń czy instalacji). W ramach audytu efektywności energetycznej oferujemy klientom oczywiście cały kompleksowy proces – od zapoznania się ze specyfiką przedsiębiorstwa w ramach ogólnej inwentaryzacji, przez sporządzenie programu działań, po jego pełną realizację i sporządzenie raportu z wnioskami. Po wykonanym audycie jesteśmy do dyspozycji klientów jeżeli chodzi o sprawowanie kontroli nad realizacją przedstawionych sugestii modernizacyjnych.

Metodologia do każdorazowych działań związanych z audytami określana jest z reguły przez odpowiednie rozporządzenia ministerstwa. Szczegółowa metodologia wykorzystywana przez audytorów energetycznych Assiduus Energia jest dostępna w pliku: audyt efektywności energetycznej.

Podczas wykonywania działań na wszystkich etapach bardzo ważnym elementem jest dla nas ciągły kontakt i współpraca z klientem na płaszczyźnie opracowywana najlepszego z możliwych rozwiązań. Jeżeli chodzi o to, w jakim czasie wykonywany audyt zostanie zakończony, to jest to kwestia bardzo indywidualna. Oczywiście, w przypadku bardzo małych przedsiębiorstw wszystkie działania mogą się zamknąć w okresie nawet tygodnia, ale kiedy naszym klientem jest bardzo duża firma, posiadająca liczne oddziały rozlokowane po całym kraju, to wtedy cały proces znacznie się wydłuża. Ze względu na to, że najważniejsze jest dla nas to, aby klient otrzymał rzetelny zbiór praktycznych rekomendacji, spędzamy nad jednym zleceniem tyle czasu, żeby udało się w pełni zanalizować wszystkie elementy, jakie mogą zostać poddane optymalizacji.

Ze względu na to, że przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej wymaga specjalistycznej wiedzy, znajomości procesów związanych z wytwarzaniem energii oraz standardów energetycznych, jest to rodzaj zlecenia powierzanego specjalistom w dziedzinie usług energetycznych. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej to zachęcamy do kontaktu z pracownikami Assiduus Energia.